top of page
La nostra resenya

 

El Centre De Psicologia Clínica del Maresme es troba ubicat al barrio de Cerdanyola i és el seu centre de referència desde la seva apertura l'any 2003.

Som un equip de psicòlogues que realitzem teràpia psicològica en nens, adolescents i adults, i cadascuna de nosaltres ene hem especialitzat en diferents àreas.

Tractem trastorns de l'estat d'ànim, d'ansietat, trastorns de la conducta alimentària, disfuncions sexuals, adiccions, dificultats infanto-juvenils i trastorns de  conducta, entre d'altres.

També oferim conferèncias i tallers dirigits a centres escolars, a pares, a empreses i a qualsevol persona o institució que estigui interessada.

Les psicòlogues de l'equip ens hem format en entitats reconegudes i de prestigi, com la Universitat Autònoma de Barcelona, i hem adquirid experiència en hospitales de referència, tant de la xarxa pública como privada,  com per exemple: l'Hospital Clínic de Barcelona, l'Hospital Príncep d'Asturies de Bellvitge i centres d'estimulació precoç i atenció a la infància i adolescència. Actualment col.laborem a nivell particular amb la clínica TAVAD (Tractament Avançat de les Adiccions) i en la impartició de cursos de Formació Ocupacional, entre d'altres.

INFORMACIÓ DE CONTACTEC/Gatassa 16, bajo

93 799 89 53

www.centrepsicologiamaresme.com

cpc@centrepsisologiamaresme.com

      CPC

Centre de Psicologia Clínica del Maresme

bottom of page