top of page
TRASTORNS AFECTIUS
Durant els últims quince o més dies:

· T'has sentit trist/a o buít/da, amb ganes de plorar més de l'habitual?

· T'has sentit incapaç de gaudir amb allò que abans t'agradava?

· T'has sentit culpable o inútil?

. Has de fer un esforç per cumplir amb les teves obligacions?

· Tens pensaments negatius i et costa controlar-los?

· Has patit canvis en la gana i/o la son, has sentit ansietat i fatiga?

ÉS POSSIBLE QUE ESTIGUIS PATINT UNA DEPRESSIÓ

Si acabes de tenir un bebé:

· T'has sentit trista, amb ganes de plorar i buïda la major part del temps?

. T'has sentit desil.lusionada i incapaç de gaudir del teu bebé?

· Se t'ha fet una muntanya cuidar-lo o has necessitat que altres persones o fessin per tu?

· T'has sentit incapaç o inútil com a mare i has experimentat sentiments de culpa per tot plegat?

· Has tingut canvis en la gana, la son, has estat ansiosa i fatigada?

ÉS POSSIBLE QUE ESTIGUIS PATINTUNA DEPRESSIÓ POSTPART

INFORMACIÓ DE CONTACTO

C/Gatassa 16, bajo
93 799 89 53
www.centrepsicologiamaresme.com
cpc@centrepsisologiamaresme.com

Centre de Psicologia Clínica del Maresme

bottom of page